Special News

Health & Life

jHdhdu yd wdydr md,khlska f;drj isref¾ nr wvq lrk wreu mqÿu mdkhla fukak

YÍrfha we;s wkjYH fïoh bj;a lsÍug fndfyda fokd blaukafyda myiq l%u fydhkjd' kuq;a wjdikdjlg iajNdúl fkdjk ridhksl ixfhda.hka iys; fnfy;a..

urKh yer ishÆ frda. kik l¿ÿre Tiqfõ úYañ; ryia Tn;a oek.kak

l¿ÿre Ydlfhys úoHd;aul kduh Nigella Sativa jk w;r Ranuculaceae Ydl l=<hg wh;a fõ’ Blessed..

Èhjeähdj yd ms<sldj iqjlrk wfkdaod f;a mdkh - úYauh okjk wfkdaod j, Tn fkdo;a ryia

fï lshkak hkafka Thd,j uú; lrjk fohla .ek' Èhjeähdj iy ms<sldj iqjlrk f;a mdkhla ;sfhkjd lsh, lsõfjd;a Thd, úYajdi lrkjo@..

   Download Latest Original Sinhala MP3..
 Duka Nethe - Jude Rogans  [Downloads-1147] [Added Date-2015-09-20]
 Wasanthaya Awa - Anuradha Perera  [Downloads-1639] [Added Date-2015-09-20]
 Oyaata Maawa Epaanam - Viraj Perera  [Downloads-622] [Added Date-2015-09-20]
 Pama Wela - Damith Asanka  [Downloads-893] [Added Date-2015-09-20]
 Sithin Lanwee - Shahil Himansa & Suranji Shyamalie  [Downloads-365] [Added Date-2015-09-24]
 Kohedo Nuba - Edward Jayakody & Charitha Priyadarshani  [Downloads-266] [Added Date-2015-09-20]
 Edatath Wada Man - Somasiri Medagedara  [Downloads-2759] [Added Date-2015-09-18]
 Seda Kirilli - Keerthi Pasquel ft Samitha Mudunkotuwa  [Downloads-187] [Added Date-2015-09-18]
 Heen Wassak Bimata Bahala - Sashika Nisansala  [Downloads-218] [Added Date-2015-09-18]
 Mage Heene - Anupama Gunasekara  [Downloads-220] [Added Date-2015-09-18]